Zrcadlo

Naskladnit zboží do storyous.

Připravit mechanismus kontroly skladů oproti prodeji.