L I S T O P A D P R O S I N E C
04 | Kvíz 02 | Kvíz
05 | Crazy Mondays: Gin&Tonic za 39,- 03 | Crazy Mondays: Pivo a víno za 19,-
11 | Kvíz 09 | Kvíz
12 | Crazy Mondays: Pivo a víno za 19,- 10 | Crazy Mondays: Cuba Libre za 39,-
18 | Kvíz 16 | Kvíz
19 | Crazy Mondays: Cuba Libre za 39,- 17 | Crazy Mondays: Gin&Tonic za 39,-
25 | Kvíz
26 | Crazy Mondays: Gin&Tonic za 39,-